Algemene voorwaarden

NJIP Kliniek voor Pijnverlichting Alkmaar

Als u een afspraak maakt voor een bezoek aan NJIP Kliniek, dan zal tijdens het eerste consult de pijntherapeut u onderzoeken en bepalen of een behandeling mogelijk is en noodzakelijk is. Het eerste bezoek is een Proefbehandeling of een Analyse onderzoek. Een proefbehandeling zal 20-30 minuten in beslag nemen en een Analyse Onderzoek 60 minuten. Voordat de feitelijke behandeling kan starten is een Analyse Onderzoek noodzakelijk. Naar aanleiding van de resultaten van het Analyse Onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld.

Graag vragen wij nog even uw aandacht voor het volgende:

 1. Cliënten dienen zich te gedragen volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen.
 2. Pijntherapie van de NJIP Kliniek zit niet in het basispakket van de zorgverzekeraars, noch in aanvullende verzekeringen. Dit houdt in dat u de behandelingen zelf moet betalen. NJIP Kliniek kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van de behandelingen waarvoor u niet verzekerd bent. Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polisvoorwaarden voor uitzonderingssituaties.
 3. Wij stellen het op prijs als u in de praktijkruimte geen gebruik maakt van uw mobiele telefoon.
 4. U bent vrij in uw keuze van pijntherapeut. Wel is het zo dat een ieder van ons zijn eigen specialisaties en werktijden heeft. Indien nodig zal uw therapeut u (tijdelijk) door een andere, gespecialiseerde therapeut laten behandelen of informatie van een andere therapeut inwinnen.
 5. Voor openingstijden en telefoonnummers kijk op onze website of Facebooksite. Het is niet altijd mogelijk om uw therapeut zelf telefonisch te spreken. U kunt uw telefoonnummer achterlaten, dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.
 6. Veranderingen van afspraken kunt u telefonisch regelen (072-2029372) of per e-mail (info@njip.nl).
 7. Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van tevoren telefonisch of per email af te zeggen. De behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht. Als u niet minimaal 24 uur vóór uw bezoek afzegt, zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.
 8. In de praktijk geldt een algeheel rookverbod.
 9. Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de AVG van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. De medewerkers van NJIP Kliniek gaan zorgvuldig om het uw gegevens en houden zich hierbij aan deze wettelijke regels. Zie ook ‘privacy’.
 10. Met uw persoonlijke en medische gegevens gaan wij zorgvuldig om volgens de regels van de AVG.
 11. Betaling van de behandeling kan op 3 manieren plaatsvinden:
  1. Online, voorafgaand aan het bezoek bij de online reservering in de agenda.
  2. In de kliniek via een pinbetaling na afloop van de behandeling.
  3. In de kliniek via een cashbetaling na afloop van de behandeling.

In het geval van een elektronische storing wordt de klant in de gelegenheid gesteld om een factuur, die per email wordt verzonden, uiterlijk binnen 1 week na de bezoekdatum per bank over te maken.

In alle gevallen ontvangt de klanten direct na de behandeling de factuur van de afgesproken kosten per email.

Bij niet-betaling door de klant binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur, of oninbaar blijken van de incassomachtiging, is de klant van rechtswege in verzuim en kan NJIP Kliniek incassomaatregelen treffen jegens de klant dan wel derden hiermee belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, komen voor rekening van de klant.

 1. Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij u dat kenbaar te maken bij uw therapeut.

 

NJIP Kliniek voor Pijnverlichting
Berenkoog 35, unit 1.22 (de Ondernemerstuin)
1822 BH Alkmaar

Telefoon: 072 202 9372 
Mail: info@njip.nl

Logo-wit-351X92